drop image drop image drop image drop image
 

 

पंमबँ खातेधारक / दावेदार यांना विनंती करते की त्यांनी आपले नाव सोबत जोडलेल्या, हक्क न सांगितलेल्या मुदत ठेवी (Unclaimed Term Deposit) / वापरात नसलेली खाती (Inoperative Accounts) यांच्या यादीमध्ये आहे काय, हे "FIND" हा पर्याय वापरून खात्री करून घ्यावी. कृपया ध्यानात घ्या, की बँक अशी खाती पुन्हा सुरू करण्याकरता कुठलेही शुल्क आकारत नाही.
 
हक्क न सांगितलेल्या मुदत ठेवी (Unclaimed Term Deposit) / गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत वापरात नसलेल्या खात्यांची (बचत व चालू) यादी सोबत जोडली आहे.
 
हक्क न सांगितलेल्या मुदत ठेवी (Unclaimed Term Deposit) / (Inoperative Accounts)यांची यादी
 
 

 

 

 
 
इंटरनेट बैंकिंग
 
लॉगिन lock
 
ऑनलाईन व्हिसा बिल पे
  calc गणक
  rupee मोबाइल वेतन आवेदन
 
     
connect us at
©  पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक लिमिटेड
chic logo