drop image drop image drop image drop image
NEFT Code

IFSC Codes

पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑप. बँक मर्यादित
बहुराज्यीय शेड्युल्ड बँक (RTGS व NEFT करता)

अ. क्र.

शाखेचे नाव

शहर

IFSC संकेतांक

MICR संकेतांक

पत्ता

दूरध्वनी क्र.

1

धारवाड

धारवाड

PMCB0000315

----

307/9-अ , इलाईट बिझनेस सेंटर, नगरकर कॉलनी, पी.बी. रोड, धारवाड , कर्नाटक, पिन: 580001.

0836 - 2448445

2

सर्व्हिस शाखा

मुंबई

PMCB0000001

----

ऑफिस क्र. 4 व 5, 3रा मजला, ड्रीम्स मॉल,
ला. ब. शा. मार्ग, भांडुप (प),  मुंबई  - 400 078

(022) 6780 4000

3

शीव

मुंबई

PMCB0000002

400-328-002

240, शंकर सदन, महालक्ष्मी हॉस्पिटलसमोर,
शीव (पूर्व), मुंबई - 400022.

(022) 2406 6967 / 68
4

विक्रोळी

मुंबई

PMCB0000003

400-328-003

25, महादा काँप्लेक्स, पांडव नर्सिंग होमसमोर, राम हजारे मार्ग,  विक्रोळी  (पू),
मुंबई - 400 083

(022) 2574 6984 / 3517

5

अंधेरी

मुंबई

PMCB0000004

400-328-004

मजास एव्हरग्रीन हौ. सो., धीरज वैभव, पूनम नगर पी.एम.जी.पी. कॉलनी,  अंधेरी  (पू),  मुंबई  - 400 093.

1800 223 663

6

मुलुंड

मुंबई

PMCB0000005

400-328-005

35-5 कॉर्नर कोर्ट,
लोक आँगन समोर, गुरू गोविंद सिंह मार्ग,
मुलुंड कॉलनी,
मुलुंड  (प),
मुंबई - 400082

(022) 2590 6235 / 2569 0499

7

घाटकोपर

मुंबई

PMCB0000006

400-328-006

गुरू  नानक हायस्कूल, रमाबाई कॉलनी,  घाटकोपर  (पू), मुंबई – 400075

(022) 2525 3649 / 2525 3997

8

भांडुप

मुंबई

PMCB0000007

400-328-007

गाळा क्र. L31 ते L35,
खालचा तळमजला, ड्रीम्स मॉल, ला. ब. शा. मार्ग, भांडुप (प),
मुंबई  - 400078.

(022) 6689 2000 / 08

9

वर्सोवा

मुंबई

PMCB0000008

400-328-008

साई कंवल कॉम्प्लेक्स,
सी - विंग, इंदिरा नगर वर्सोवा ,
अंधेरी (प ) मुंबई 400 058.

(022) 2637 0687 / 3841

10

कांदिवली

मुंबई

PMCB0000009

400-328-009

हनुमान नगर,
आकुर्ली रोड,
कांदिवली (पू),
मुंबई - 400101

1800 223 663

11

कर्नाक बंदर

मुंबई

PMCB0000010

400-328-010

66 ब, तळमजला,
जोशी चेंबर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज मार्ग, (अहमदाबाद गल्ली), कर्नाक बंदर,
मुंबई - 400 009

(022) 2348 3905 / 06 / 07

12

ओशिवरा

मुंबई

PMCB0000011

400-328-011

27 व 28, ओशिवरा शॉपिंग काँप्लेक्स, म्हाडा योजना,
ओशिवरा  लिंक रोड, अंधेरी (प), मुंबई 400102.

(022) 2630 2426 / 2427

13

खोपोली

खोपोली

PMCB0000039

410-328-101

तळमजला, साई सिद्धांत बिल्डिंग, सीटीएस क्र.-3553 व 3554, बाजार पेठ, रेल्वे स्टेशनजवळ, खोपोली -410203.

2192-268756 / 101 to 106

14

खारघर

नवी मुंबई

PMCB0000042

400 328 042

दुकान क्र.-1, बालाजी अमृत, प्लॉट क्र.- 193, सेक्टर- 10, कोपरा,  खारघर, नवी मुंबई, 410 210.

022-60026337/38/39

15

घणसोली

नवी मुंबई

PMCB0000043

400 328 043

दुकान क्र.- 1 ते 6,  प्लॉट क्र. - 14,  सेक्टर - 07, भूमी पार्थ, राजीव गांधी कॉलेजसमोर,  घणसोली,  नवी मुंबई.

022-65271423/
65271425

16

कोपरखैराणे

नवी मुंबई

PMCB0000012

400-328-012

कस्तुरी, प्लॉट क्र. 88,
सेक्टर-6, कोपरखैराणे,
नवी मुंबई - 400709

(022) 2754 7544 / 6658

17

विरार (पू) – नारंगी फाटा

ठाणे

PMCB0000046

400-328-046

तळमजला, मकवाना कमर्शियल  काँप्लेक्स, वीर सावरकर मार्ग,  नारंगी फाटा,  विरार (पू), जि. - ठाणे, महाराष्ट्र, पिन: 401305.

 

18

मीरा रोड

ठाणे

PMCB0000047

400-328-002

दुकान क्र.- 5,6 व 7, बिल्डिंग क्र. ब-9/10, सुंदर शांतीनगर  को-ऑप. हौ. सो., सेक्टर II, शांतीनगर, (पू), जि. -  ठाणे,  महाराष्ट्र, पिन  : 401107 

 

19

कवेसर

ठाणे

PMCB0000044

400 328 044

दुकान क्र.- 10ए, 10बी, 11, 12, 13ए व 13बी, तळमजला, सरस्वती विद्यालय, कवेसर, घोडबंदर रोड, ठाणे  (प), पिन: 400607

022-65180283
/281/319

20

कासारवडावली

ठाणे

PMCB0000045

400 328 045

तळमजला, प्राईड रेसिडेन्सी काँप्लेक्स, कासारवडावली,  घोडबंदर रोड, ठाणे (प), पिन: 400615.

022-65180246/093

21

वसई

ठाणे

PMCB0000013

400-328-013

लिंक रोड, अगरवाल टाऊनशिपसमोर,
वसंत नगरीशेजारी, नालासोपारा (पू),
ठाणे - 401 209.

(0250)
6457860 /1/2/3/4/5/6/7

22

फोर्ट

मुंबई

PMCB0000014

400-328-014

262, तळमजला, गुरूद्वारा बिल्डिंग,
शहीद भगत सिंह मार्ग,
मुंबई - 400001

(022) 6620 2400 / 2403

23

बांद्रा

मुंबई

PMCB0000015

400-328-015

84, पाली जंक्शन,
पाली रोड, धीरज आर्केड, पंजाब स्वीट हाऊसच्या वर, बांद्रा (प), मुंबई - 400 050.

(022) 2655 1382 / 1383

24

चेंबूर

मुंबई

PMCB0000016

400-328-016

ऑफिस क्र. 1, तळमजला, स्टेलर टॉवर, के स्टार मॉलसमोर, सायन-ट्राँबे रोड, चेंबूर,
मुंबई - 400 071.

25215215 / 25201340

25

वाशी

नवी मुंबई

PMCB0000017

400-328-017

प्लॉट क्र. 51, सेक्टर 19E, एवलॉन इंटरनॅशनल हायस्कूल समोर, आरटीओ कार्यालयाजवळ,
वाशी, नवी मुंबई - 400703.

022 -
27833727 / 8 / 2460 / 27843729

26

ऐरोली

नवी मुंबई

PMCB0000018

400-328-018

श्रीजी धाम, प्लॉट क्र.7, सेक्टर - 7,
ऐरोली, नवी मुंबई - 400 708

(022) 2760 4968 / 6690 4004

27

कामोठे

नवी मुंबई

PMCB0000019

400-328-019

नंदनवन को-ऑप. हौ. सो. म., प्लॉट क्र.9, दुकान क्र. 7, 8 व 9, सेक्टर 36, कामोठे,
नवी मुंबई - 410 209

(022) 2743 0872 / 0873

28

कल्याण (प)

ठाणे

PMCB0000020

400-328-020

युनिट क्र. 5 व 13
तळमजला, B विंग,
श्री स्वामी प्रसाद बिल्डिंग, शेलार पार्क, खडक पाडा सर्कल,
कल्याण (प) - 421301.

(0251) - 6459 017 / 18

29

विरार (पू)

ठाणे

PMCB0000021

400-328-021

दुकान क्र.6, 7, 8 & 9,
मधु मैत्रेय अपार्टमेंट,
मानवेल पाडा तलावासमोर,  मानवेल पाडा  रोड, विरार (पू).
ठाणे - 401 303.

0250-
2528 238 / 2529 008

30

भांडुप शिवाजी तलाव

मुंबई

PMCB0000022

400-328-022

साझ सिनेमा
बिल्डिंग, तळमजला,  शिवाजी तलावासमोर , टँक रोड व जे.एम. रोड जंक्शन, भांडुप (प),
मुंबई - 78.

022-
25954547 / 4521

31

कोलशेत रोड ठाणे (प)

ठाणे

PMCB0000023

400-328-023

दुकान क्र.13 ते 18,
आशर एनक्लेव्ह,
तळमजला, वर्धमान वाटिकासमोर, ढोकली नाका, कोलशेत रोड
ठाणे-(प) - 400 607.

(022) 6522 4705 / 6 / 7

32

नालासोपारा

ठाणे

PMCB0000024

400-328-024

दुकान क्र.1 ते 4,
न्यू नील आँगन
को-ऑप. हौ. सो. म.,
सेंट्रल पार्क,
नालासोपारा  (पू)
ठाणे- 401 209.

0250 -
2439075 / 9223682555 / 66

33

कुर्ला

मुंबई

PMCB0000025

400-328-025

व्हाईट हाऊस,
एचडीआयएल काँप्लेक्स, किरोल रोड, ला.ब.शा. मार्ग, डॉन बॉस्को टेक्निकल इन्स्टिट्यूटसमोर,
कुर्ला (प), मुंबई-400070.

022-
65738011 / 04 / 24

34

पनवेल

नवी मुंबई

PMCB0000026

400-328-026

दुकान क्र.3 ते 6,
तेजस्विनी आर्केड को-ऑप. हौ. सो., प्लॉट क्र.9, रेल्वे स्टेशन जवळ, पनवेल (प) – 410206.

022 -
27480461 / 62 / 63 / 64

35

बदलापूर

ठाणे

PMCB0000027

400-328-027

यशवंत प्लाझा,
दुकान क्र.19,20 व 21,
रुचिरा हॉटेलजवळ, बदलापूर (पू), कात्रप – 421503

(0251) - 2696916 / 41 / 51

36

पालघर

ठाणे

PMCB0000028

400-328-028

दुकान क्र.9,
धनानी बिल्डिंग,
पाच बत्ती सर्कल रोडजवळ,
पालघर - 401 404.

(02525) - 645844

37

अंबरनाथ

ठाणे

PMCB0000029

400-328-029

दुकान क्र.7, N-27,
श्री परांजपे
सहकारी मार्केटिंग सो. म., स्टेशन रोड,
अंबरनाथ (प) –
421501

0251 -
2683800 / 2683900

38

दादर

मुंबई

PMCB0000030

400-328-030

पहिला मजला, दादर गुरूद्वारा बिल्डिंग,
चित्रा सिनेमासमोर,
डॉ. आंबेडकर रोड,
दादर (पू)-400014.

022 -
65180355
/ 400

39

कल्याण (पू)

ठाणे

PMCB0000031

400-328-031

मोनार्क क्रिस्टल, मोनार्क युनिव्हर्सल लाईफस्केप्स, कल्याण-शीळफाटा  रोड , कल्याण.

0251 -
6535266 /
77 / 88

40

सांताक्रूझ (प) दौलत नगर

मुंबई

PMCB0000032

400-328-032

तळमजला, धीरज हेरिटेज, एस.व्ही. रोड
व दौलत नगर जंक्शन, सांताक्रूझ (प), मुंबई-400054.

022 -
26606730 / 50

41

सांताक्रूझ (प) नॉर्थ अव्हेन्यू

मुंबई

PMCB0000033

400-328-033

तळमजला, गुरू हरकिशन हायस्कूल, नॉर्थ अव्हेन्यू रोड,  सांताक्रूझ (प), मुंबई-400054

022
26489385 /
87 / 86 

42

ठाकुर्ली

ठाणे

PMCB0000034

400-328-034

श्रीजी पालचे ,नेहरू रोड , णेअर जलाराम मंदिर ,ओप्प . ठाकुर्ली स्टेशन , दोम्बिविल
जि. ठाणे (पूर्व) 421201

251- 2470211 / 12

43

नेरूळ

नवी मुंबई

PMCB0000035

400-328-035

दुकान क्र. 26,
बेव्हर्ली पार्क,
प्लॉट क्र. 20, सेक्टर 6, पाम बीच रोड,
नेरूळ, नवी मुंबई.

022 -
27721012 /
13 / 15

44

साकी विहार

मुंबई

PMCB0000036

400-328-036

सन सृष्टी "अ", को-ऑप. हौ. सो., दुकान क्र. 1, तळ व पहिला मजला, साकी विहार रोड, पवई, मुंबई.

022 -
28571473 /
74 / 75

45

ब्रह्मांड ठाणे

ठाणे

PMCB0000037

400-328-037

दुकान क्र.5 व 6, राज रेसिडन्सी, ब्रह्मांड  सोसायटी, ऑफ
घोडबंदर रोड,
ठाणे (प).

022 -
25841530 /
31 / 32 

46

रावेत

पुणे

PMCB0000247

411 328 007

दुकान क्र.-2 ते 5, बन्सल प्लाझा, सेक्टर 32A, प्लॉट क्र. एसडीसी 8, डी.वाय. पाटील कॉलेजजवळ, रावेत, प्राधिकरण, पुणे, पिन: 411044

020-65117555/56

47

वाकड

पुणे

PMCB0000248

411 328 008

श्री कृपा, स. क्र. 26, पिंपळे निलख, विशाल नगर, औंध- वाकड रोड, वाकड, पुणे, पिन: 411027.

020-
65115444/
445/446

48

डांगे चौक शाखा

पुणे

PMCB0000242

411-026-257

दुकान क्र.1 ते 4, ऋतुजा हाईट्स, डांगे चौक, थेरगाव, चिंचवड, पुणे- 33.

020 -
6510 8109 / 8110 / 8111 / 27272622

49

रहाटणी शाखा

पुणे

PMCB0000243

411-026-256

दुकान क्र.9 ते 10, दिव्या हाईट्स, जगताप डेअरी रोड,  सिंधू पार्कसमोर, रेनबो प्लाझाजवळ, रहाटणी,
औंध अनेक्स,
पुणे–26.

020 -
6510 8112 / 8113 / 8114

50

बाणेर शाखा

पुणे

PMCB0000244

411-026-264

संस्कृती होम्स, सुराणा हाऊसिंग, स.क्र. 3, हिस्सा क्र. 6,
बालेवाडी, बाणेर, पुणे

020 -
65111617

51

पाषाण  शाखा

पुणे.

PMCB0000245

411-026-266

तळमजला,
स.क्र. 116/7/1, पाषाण-सूस रोड, शिक्षक कॉलनी, पाषाण,  पुणे – 411021

020-
65212777 / 3888 / 4999

52

हिंजवडी

पुणे.

PMCB0000246

411-026-267

हिंजवडी, स.क्र. -145, वरचा तळमजला, शिवाजी चौक, हिंजवडी,  ता. मुळशी, जि. पुणे

020-
65310666 / 0777 / 0888

53

स्टेशन रोड

कोल्हापूर

PMCB0000203

416-328-003

511, KH, ई वॉर्ड, स्टेशन रोड, कोल्हापूर, पिनः 416001

0231 -
6624400 / 401 / 402

54

राजारामपुरी

कोल्हापूर

PMCB0000204

416-328-002

1783, ई वॉर्ड, रनवरे काँप्लेक्स, दुसरी गल्ली, राजारामपुरी, कोल्हापूर -416 008

0231 -
2523537 / 6615946 / 5947 / 5948

55

रूईकर कॉलनी

कोल्हापूर

PMCB0000205

416-328-004

प्लॉट क्र. 135, ई वॉर्ड,  रूईकर कॉलनी,  कोल्हापूर - 416 005

0231 -
6624600 /
601 / 602

56

शिवाजी पेठ

कोल्हापूर

PMCB0000207

416-328-005

2402, ए वॉर्ड, शिवाजी पेठ, नवसाई अपार्टमेंट, न्यू कॉलेज रोड, कोल्हापूर - 416012

0231 -
6454455 /
4456 / 4457

57

कॅनडा कॉर्नर 

नाशिक

PMCB0000252

422-328-002

दुकान क्र.15 ते 18 गुलमोहर सोसा., कुलकर्णी उद्यानासमोर,  कॅनडा कॉर्नर , शरणपूर रोड, नाशिक – 422005

0253 -
6577018 / 7019  

58

शिवाजी नगर

नाशिक

PMCB0000253

422-328-003

दुकान क्र.जी-10 अ व 10 ब. सुयोजित आर्केड, बोधले नगर,  नाशिक-पुणे रोड, शिवाजी नगर,  नाशिक  -  422006.

0253 -
2415968 /
69 / 70

59

उस्मानपुरा

औरंगाबाद

PMCB0000222

431 328 003

प्लॉट क्र. 1, विकास नगर,  उस्मानपुरा,  औरंगाबाद, पिन: 431005

 

60

औरंगाबाद  शाखा

औरंगाबाद

PMCB0000222

431-328-002

बग्गा चेंबर्स, प्लॉट क्र. 4/18-26, स.क्र. 12498, जालना रोड, आकाशवाणीसमोर, औरंगाबाद  – 431 001

0240 -
645 4831
/ 4832

61

नांदेड शाखा

नांदेड

PMCB0000232

431-328-102

दुकान क्र.3-6-281, तळमजला, श्री साई प्लाझा, बालाजी मंदिरासमोर, जी.जी.रोड, नांदेड – 431601

02462 -
264 544 /
545 / 546

62

रत्नागिरी शाखा

रत्नागिरी

PMCB0000262

415-328-051

व्यंकटेश एक्झिक्युटिव्ह, मारूती  मंदिर सर्कल, नाचणे  रोड,  रत्नागिरी -415612

0235 -
2270202
/ 03

63

राजौरी गार्डन

नवी दिल्ली

PMCB0000606

110328006

जे 9/ 21, राजौरी गार्डन, नवी दिल्ली, पिन: 110027

011-
65446333/
25937092/
25937093

64

उत्तम नगर

नवी दिल्ली

PMCB0000604

110-328-004

बी-15, रामदत्त एन्क्लेव्ह, मेट्रो स्टेशनजवळ,  उत्तम नगर,  नवी दिल्ली - 110 059

 

65

मालवीय नगर

नवी दिल्ली

PMCB0000605

110-328-005

80/20-, I ब्लॉक, गुरूद्वारा रोड, मालवीय नगर,  नवी दिल्ली  110 017

(011)
26685507 /
08 / 09 / 65199056

66

 अमर कॉलनी

नवी दिल्ली

PMCB0000602

110-328-002

दुकान क्र.सी-32 ते 33,  अमर कॉलनी , लजपत नगर,  नवी दिल्ली -110 024

011 -
26221400
/ 01 / 02

67

 तिलक नगर

नवी दिल्ली

PMCB0000603

110-328-003

6/67, डबल स्टोरी, मुख्य नजफगढ रोड, मेट्रो स्टेशनसमोर, तिलक नगर, नवी दिल्ली – 110018

011 -
65027869

68

शिरसी

कर्नाटक

PMCB0000302

581-328-402

सी. पी. बाजार, शिरसी, जि. नॉर्थ कॅनरा, कर्नाटक - 581401

08384 -
228514 / 226901

69

कारवार

कर्नाटक

 

मुरलीधरन मठ रोड, कारवार, जि. नॉर्थ कॅनरा, कर्नाटक  - 581301

08382 -
221817

70

शिमोगा

शिमोगा

PMCB0000313

577-328-202

न्यू वडिराज काँप्लेक्स,  सुब्बय्या काँप्लेक्ससमोर, जेल रोड, शिमोगा, 577201

08182 -
272000

71

हुबळी

कर्नाटक

PMCB0000314

580-328-002

अक्षय कॉर्नर, तळमजला, दुकान क्र. ए-4/5, गोकुळ रोड,  हुबळी,  कर्नाटक -580030

0836 -
2236042
/ 43

72

हेसरगट्टा

बंगळुरू

PMCB0000326

560-328-006

बंगलाकुंटे हाऊस बिल्डिंग को-ऑप. सो., MEI हनवूर एक्स्टेन्शन, हेसरगट्टा मेन रोड, एम.एस. रामय्या लेआऊट, बंगलाकुंटे, विडीया स्कूल बस स्टॉप, बंगळुरू,  कर्नाटक, पिन: 560073

 

73

राजाजी नगर

बंगळुरू

PMCB0000322

560-328-002

एम.जी.काँप्लेक्स, दुकान क्र. 579, II मेन रोड, II ब्लॉक, राजाजी नगर, बंगळुरू-560010, कर्नाटक

080 -
23423152 /
53 / 54

74

महालक्ष्मी लेआऊट

बंगळुरू

PMCB0000323

560-328-003

दुकान क्र. 149, शंकर नगर, महालक्ष्मी लेआऊट, बंगळुरू-560096, कर्नाटक

080 -
23479277
/ 88

75

विजय नगर

बंगळुरू

PMCB0000324

560 328 004

ऑफिस क्र. 2034/37, 1st मेन रोड, आर.पी.सी.  लेआऊट, विजय नगर , बंगळुरू - 560 040.

080-
23300205
/ 208 / 209

76

बसवेश्वर नगर

बंगळुरू

PMCB0000325

560 328 005

487, ड्रीम पॅलेस, 8 मेन, बेमी  लेआऊट, बसवेश्वर नगर बंगळुरू - 560079

080-
23239966 / 1366

77

रोडपाळी

नवी मुंबई

PMCB0000039

400 328 039

दुकान क्र.12अ व 14, नीलकंठ हाईट्स, प्लॉट क्र. 43अ व 44अ, सेक्टर 16, डी मार्टसमोर, रोडपाळी (कळंबोली), नवी मुंबई- 410218

022-
60026334
/ 35 / 36

78

दहिसर

मुंबई

PMCB0000040

400 328 040

दुकान क्र. 5, श्री भास्कर अपार्टमेंट, लो. टि. रस्ता, दहिसर (प), मुंबई - 400068

 

79

कांजुरमार्ग

मुंबई

PMCB0000041

400 328 041

श्री कच्छी समाज ब्रह्मशास्त्रीय पंचायत,
1294/2,
कांजूर गाव रोड,
रेल्वे स्टेशनजवळ,
कांजुरमार्ग (पू),
मुंबई - 400042

022-
65335009
/ 08

80

करंझलेम

गोवा

PMCB0000292

403 328 002

हेरिटेज सिंफनी, दुकान क्र.बी-1 व बी-2, तळमजला,  तलेगाव, ओल्ड दोना पावला रोड, करंझलेम, गोवा - 403002

83800
13523 / 22

81

पोर्वोरिम

गोवा

PMCB0000294

403 308 004

सोकोईलेम गॉलेम, सन्हास लजॉय काँप्लेक्स, दुकान क्र.23, रा.म.-17, सोकोरो, पोर्वोरिम, गोवा - 403 521

83800
13517 / 18

82

पोंडा

गोवा

PMCB0000293

403 328 003

अथर्व रेसिडेन्सी, दुकान क्र.1, G-10/11/12,  मारुती मंदिराजवळ, वरखंडे, पोंडा,  गोवा -403 401.

0832-
2311354 /
55 / 56

83

मापुसा-पेडें

गोवा

PMCB0000295

403 328 005

विन्सी प्लाझा, दुकान क्र.S-4A/4B, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलसमोर, पेडें-मापुसा,  गोवा -403507

83800
13524 / 19

84

मडगाव

गोवा

PMCB0000296

403 328 006 

कुरातरकर मॅजेस्टी, दुकान क्र. खालचा तळमजला-1, वरचा तळमजला -1/2, मलभाट, मडगाव,  गोवा .

83800
13521 / 26

85 वागले एस्टेट - ठाणे ठाणे PMCB0000049 400 328 049 रोड नं. 16, कॉंटम आय टी पार्क,
किशन नगर के पास,
वागले इस्टेट, थाने (प.).
 
86 वसंत विहार - ठाणे ठाणे PMCB0000048 400 328 048  अगर टियारा मॉल,
टि एम सी वाटर टैंक के सामने,
पोखरन रोड नं.2 वसंत विहार
थाने (प.)
 
87 कालेवाडी पूने PMCB0000249 411 328 009 साई संकूल, धनगर बाबा मंदीर के सामने,
कालेवाडी मेन रोड,
कालेवाडी, पिंपरी, पूने.
 
88 पीन्या II स्टेज बेंगालुरु PMCB0000327 560 328 008 हेगनाहल्ली मेन रोड ,
सरकारी शाळे समोर
पीन्या II स्टेज,बेंगलुरु - 560091.
 
89 एटीबेले बेंगालुरु PMCB0000328 560 328 007 एस जे बी सी एस कॉम्प्लेक्स,
(श्री जयभारती स्कूल कॉम्प्लेक्स)
होसूर रोड, एटीबेले, बेंगलुरु- 562107.
 
90 जे.बी.नगर, अंधेरी मुंबई PMCB0000050 400-328-050 युनिट क्र. जी1 व जी2, ए विंग, सिल्वर एस्ट्रा सीएचएस, सीटीएस क्र. 468 (सी), जे.बी.नगर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059. 022-28255223 /82855224
91 कस्पते वस्ति पूने PMCB0000250 411-328-010 दुकान क्र.201/3, सुखवानी कॅलिस्टो, पम्पकिन पैच शाळे जवळ, कस्पते वस्ति, पुणे - 411057  
92 उल्हासनगर ठाणे PMCB0000051 400-328-051 बहरैनी प्राइड दुकान क्र.ए स्टेशन रोड, एच एम कॉलेज, उल्हासनगर, ठाणे - 421003 0251- 2734832/836/615
93 अन्नपूर्नेश्वरी बंगळूरू PMCB0000329 560-328-009 तळमजला अन्नपूर्नेश्वरी नगर,श्रीगन्धडा कवळ बंगळूरू-560091  
94 गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई PMCB0000053 400-328-053 सुसंवाद मॉल, लिंक रोड, उल्हासनगर. विबग्येर इंटरनॅशनल स्कूल, गोरेगाव (प), मुंबई - 400104 022-28748095 / 96 /97
95 गोरेगाव (पूर्व) मुंबई PMCB0000054 400-328-054 सुप्रिया हाऊस, पुढे गोकुळधाम मंदिर, गोकुळधाम रोड, गोरेगाव जवळ लाइफ लाइन हॉस्पिटल, (इ), मुंबई 400063  
96 बोरिवली मुंबईे PMCB0000055 400-328-055 गंगाधर नगर Co-op, नॅन्सी कॉलनी रोड, शांतीवन, जवळ पुष्टिपति गणेश मंदिर, बोरिवली (पूर्व), मुंबई - 400066  
97 रावळी कॅम्प मुंबई PMCB0000058 400-328-058 तळमजला, गुरुद्वारा,रावळी कॅम्प , राजकमल ज्वेलर्स, जेटीबी नगर, मुंबई - 400037 022 - 24010268/7/6
98 वापी वापी PMCB0000502 396-328-031 सीताराम स्क्वेअर, चाला रोड , वापी-396191 0260- 2403441/442
99 घोड-दोड रोड सुरत PMCB0000512 395-328-002 प्रहार, इमारत न 60, सुभाष नगर सोसायटी, घोड-दोड रोड, सुरत- 395007 0261-2668248 /49 /50
100 पाल-अडजन सुरत PMCB0000513 395-328-003 सिद्धीचाक्र अपार्टमेंट, Galaxy Circle, ग्रीन सिटी रोड, पाल-अडजन, सुरत - 395009 0261-2840052/ 53/ 54
101 मरोल मुंबई PMCB0000059 400-328-059 आर्किड बिज़नेस पार्क, ट्विन आर्केड,ए-विंग, बिल्डिंग सी-1, मिलिट्री रोड , मरोल, अँधेरी(ईस्ट),शहर:मुंबई, राज्य:महाराष्ट्र ,पिन:400059  
102 भायंदर ठाणे PMCB0000061 400-328-061 शिवप्रसाद आई, इन्द्रलोक फेज III, नियर ऑरेंज हॉस्पिटल, ऑफ मीरा-भायंदर रोड , भायंदर(ईस्ट),शहर:ठाणे, राज्य:महाराष्ट्र ,पिन:401105  
103 घाटकोपर अमृत-नगर मुंबई PMCB0000060 400-328-060 कनन अपार्टमेंट ,प्लाट न.बी-2, अमृत-नगर, घाटकोपर(वेस्ट) ,शहर:मुंबई, राज्य:महाराष्ट्र ,पिन:400059 022- 25003570/576/578
104 मलन्ग रोड,कल्याण ठाणे PMCB0000063 400-328-063 पार्वती प्लाझा,आडिवली,मलन्ग रोड,कल्याण पुर्व ठाणे -421306 7506408687
105 मल्लेश्वरम बंगळुरू PMCB0000331 560-328-331 शंताळा प्लाझा,8 मेन रोड,14 क्रॉस,मल्लेश्वरम,बंगळुरू- 560003 080-23440061
106 अशोक नगर इन्दोर PMCB0000571 452-328-001 9 अशोक नगर, भवरकुआ मेन,रोड इन्दोर-452001 0731 - 4063133 / 2361862
107 विजय नगर इन्दोर PMCB0000572 452-328-002 ओम गुरुदेव कॉंप्लेक्स,सेक्टर ई, विजय नगर,इन्दोर-452010 0731-2576936 / 37 / 38
108  दाबोली गोवा PMCB0000297 403-308-007 प्रभू स्काय पॅनरॅमिक,आल्टो, दाबोली,मोर्मुगाव गोवा-403801
109 करोल बाग दिल्ली PMCB0000607 110-328-007 1247-53-4, नैईवला,करोल बाग,दिल्ली- 110005 011-28751242-43
110 बोरीवली प  मुंबई PMCB0000062 400-328-062 लावेंदर गार्डन ग्रोव,फेज़ II,चीकुवाडी,बोरीवली प, मुंबई  022-28976832/6932
111  दिवा ठाणे PMCB0000065 400-328-065 श्रीकृष्णा पार्क,तळ मजला, सी विंग,दिवा शिळ रोड,दिवा पुर्व,ठाणे 7506279472/9473
112 भिवंडी ठाणे PMCB0000066 400-328-066 पावनपुत्रा एन्क्लेव, ठाणे- भिवंडी रस्ता,भिवंडी, ठाणे
113 तलोजा नवी मुंबई PMCB0000067 400-328-067 कीस्टोन अरिस्ता,प्लॉट न 149,सेक्टर - 10,पंचानंद नगर,तलोजा नवी मुंबई- 410208
114 मालाड प  मुंबई PMCB0000064 400-328-064 ए विंग,नाझरेन अपार्टमेंट,मार्व रोड,खारोडी,   मालाड प, मुंबई 022-28020024/25/26
115 कळवा ठाणे PMCB0000069 400-328-069  शिव आशिष अपार्टमेंट, न्यान प्रसारीणी शाळेसमोर,शंकर मंदिर, कळवा, ठाणे - 400605 022-25389588/50/66
116 उल्वे नवी मुंबई PMCB0000070 400-328-070 साई सफायर,प्लॉट नंबर 178 - 180,सेक्टर - 20,उल्वे नवी मुंबई
117  बोइसर ठाणे PMCB0000071 400-328-071 ओसवाल वंडर सिटी,बिल्डिंग नंबर ए - 1,बोइसर पुर्व, ठाणे -401501
118 मालाड पुर्व  मुंबई PMCB0000068 400-328-068 दुकान क्रमांक 4, शहा हाउसकॉन कंपॉज़िट नंबर 10, राणी सती मार्ग,करुर गाव,मालाड पुर्व, मुंबई - 400907
119 मोशी पुणे PMCB0000251 411-328-011 ए विंग, तळ मजला,स्पाइन सिटी, पी सी एन डी टी ए, मोशी पुणे - 412105
120 डोंबिवली ठाणे PMCB0000073 400-328-073  श्री राजेंद्र को ऑप सोसाइटी,शास्त्री नगर,पंडित दिनदयाळ रोड, डोंबिवली प ठाणे- 421202
121 यशवंत नगर,विरार ठाणे PMCB0000075 400-328-075 अमेय क्लासिक क्लब,यशवंत नगर, बोलिन्ज गाव,विरार प, ठाणे 421202 0250- 251520/620/720
122 नेरुळ प नवी मुंबई PMCB0000072 400-328-072 शांती अपार्टमेंट, एफ -1, जगत्गुरु आदि शंकराचार्य मार्ग, नेरुळ पुर्व, नवी मुंबई -400706
123 धारावी  मुंबई PMCB0000074 400-328-074 पहिला मजला, धुरी टॉवेर्स, ए विंग, 90 फिट रोड, धारावी, मुंबई - 400017 022-27720034
 
 
 
 
इंटरनेट बैंकिंग
 
लॉगिन lock
 
ऑनलाईन व्हिसा बिल पे
  calc गणक
  rupee मोबाइल वेतन आवेदन
 
connect us at
©  पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक लिमिटेड
chic logo